Stowarzyszenie Szansa


Warsztat Terapii Zajęciowej realizuje zadania w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej zmierzającej do ogólnego rozwoju i poprawy sprawności każdego uczestnika, niezbędnych do możliwie niezależnego, samodzielnego i aktywnego życia w środowisku.
Stwarza osobom niepełnosprawnym możliwość rehabilitacji społecznej i zawodowej w zakresie pozyskania lub przywracania umiejętności niezbędnych do podjęcia zatrudnienia.

1% PODATKU

Program do rozliczania PIT 2016 online - e-pity 2016
Ty też możesz pomóc! Przekaż nam 1% swojego podatku!!! To nic nie kosztuje i nigdy nie było TAKIE PROSTE!!! Przekazując nam 1% swojego podatku należnego fiskusowi, będziesz wspierać osoby niepełnosprawne. Każda osoba, która płaci podatek dochodowy od osób fizycznych może przekazać 1% swojego podatku nie do skarbu państwa, lecz wspierając wybrane przez siebie Organizacje Pożytku Publicznego (OPP). Stowarzyszenie "SZANSA" posiada status OPP. Od tego roku wprowadzony został uproszczony mechanizm przekazywania 1%, podatnik nie musi dokonywać wpłaty na konto bankowe Stowarzyszenia, gdyż zrobi to Urząd Skarbowy.
Opis procedury przekazania 1% podatku znajduje się poniżej.


Podstawowe zasady przekazywania 1% w 2012 roku:

* podatnik wskazuje opp i kwotę 1% w zeznaniu podatkowym, nie ma możliwości samodzielnej wpłaty 1%;
* podatnik może przekazać odpis 1% tylko dla jednej organizacji;
* podatnik nie ma możliwości określenia celu szczegółowego, na który chce przekazać 1%;
* jeśli odpis przekazywane jest dla organizacji, która ma oddziały, podatnik nie ma możliwości wskazania oddziału, dla którego chciałby przekazać swój 1%. Kwoty odpisów zostaną wpłacone na jedno wskazane kotno organizacji;
* organizacja nie będzie mogła się dowiedzieć, kto przekazał jej 1% dowie się tylko, z którego urzędu pochodzi otrzymana kwota;
* wpłaty organizacji będą wpływać na konta organizacji w terminie trzech miesięcy od terminu składania zeznań podatkowych, czyli do końca kwietnia (odpisy otrzymane od tzw. ryczałtowców) i do końca lipca (odpisy od tzw. liniowców i rozliczających się według tzw. skali podatkowej).

Podstawy prawne:

* Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.
* Ustawa z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne

Źródło:
www.pozytek.ngo.pl

Numer naszego konta:
25 1240 2799 1111 0000 3845 8480

admin - 2013.02.09

Rozmiar czcionki:


Program do rozliczania PIT 2016 online - e-pity 2016
pamiętaj i ty możesz pomóc

przekazując 1% podatku na Stowarzyszenie "Szansa"
Szczegóły...

Można też nas wspomóc wpłacając pieniądze na nasze konto:
PEKAO S.A.
46 1240 2799 1111 0010 5780 3651

Wspierają nas:
Strefa Edukacyjna

Flag Counter


Login:
Hasło:

admin