Warsztat Terapii Zajęciowej realizuje zadania w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej zmierzającej do ogólnego rozwoju i poprawy sprawności każdego uczestnika, niezbędnych do możliwie niezależnego, samodzielnego i aktywnego życia w środowisku.
Stwarza osobom niepełnosprawnym możliwość rehabilitacji społecznej i zawodowej w zakresie pozyskania lub przywracania umiejętności niezbędnych do podjęcia zatrudnienia.

Aktualności

„Aktywny samorząd” w 2023 r. – wsparcie dla osób niepełnosprawnychPowiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Stalowej Woli informuje o możliwości skorzystania z pomocy w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym przez osoby niepełnosprawne ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, poprzez dofinansowanie kosztów edukacji w szkole policealnej, w kolegium lub w szkole wyższej (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktorskie albo doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym/dziennym lub niestacjonarnym/wieczorowym/zaocznym lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem Internetu), a także kosztów przewodu doktorskiego, otwartego poza studiami doktoranckimi, w ramach Modułu II pilotażowego programu „Aktywny samorząd”.
Ponadto informujemy o możliwości skorzystania z pomocy przez osoby niepełnosprawne w zakresie likwidacji barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową osób niepełnosprawnych, w ramach Modułu I pilotażowego programu „Aktywny samorząd”.
Wnioski o dofinansowanie w ramach Modułu I oraz Modułu II można składać przez Internet za pośrednictwem platformy SOW – Systemu Obsługi Wsparcia, dostępnego na stronie internetowej https://sow.pfron.org.pl.
Nabory wniosków uruchomione zostaną z dniem 1 marca 2023 roku za pomocą platformy SOW, z użyciem przygotowanych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych formularzy wniosków i opracowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Stalowej Woli, załączników do wniosków.
Termin składania wniosków w Module II
• w zakresie roku szkolnego/akademickiego 2022/2023 wyznaczono na okres od 1 marca 2023 r. do 31 marca 2023 r.
• w zakresie roku szkolnego/akademickiego 2023/2024 na okres od 1 września 2023 r. do 10 października 2023 r.
Termin składania wniosków w Module I
• od 1 marca 2023 r. do 31 sierpnia 2023 r.
Osoby zainteresowane zachęcamy do założenia Profilu Zaufanego na platformie ePUAP lub kwalifikowalnego podpisu elektronicznego i złożenia wniosku o dofinansowanie w formie elektronicznej, z użyciem platformy SOW. Aby uzyskać instrukcję utworzenia PROFILU ZAUFANEGO należy odwiedzić stronę: https://obywatel.gov.pl/zaloz-profil-zaufany lub zapoznać się z ofertą banku, w którym posiada się rachunek. Informacje o tym jak zakłada się PROFIL ZAUFANY, włącznie z filmem instruktażowym, znajdują się także na portalu SOW.
Szczegółowe zasady programu „Aktywny samorząd” w 2023 r. dostępne są na stronach internetowych:
www.pfron.org.pl, www.pcprstalowawola.pl
Formularze wniosków do pobrania: Wnioski i załączniki - Aktywny Samorząd – 2023 dostępne będą na stronie internetowej www.pcprstalowawola.pl oraz w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Stalowej Woli, ul. 1 Sierpnia 12, pokój nr 318, tel. 15 643 36 66 oraz 15 643 37 04.

admin - 2023.02.27

Zaproszenie na XVI Przegląd Twórczości Artystycznej Osób z Niepełnosprawnościami

Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej "SZANSA" w Stalowej Woli zaprasza do wzięcia udziału w Przeglądzie Twórczości Artystycznej Osób Niepełnosprawnych, który odbędzie się 28 kwietnia 2023r. o godzinie 10. w Spółdzielczym Domu Kultury w Stalowej Woli.

Celem Przeglądu jest: - prezentacja twórczości osób niepełnosprawnych;
- propagowanie śpiewu, wspólnego muzykowania oraz różnych form aktywności artystycznej;
- promowanie młodych talentów;
- rozwijanie zdolności artystycznych osób niepełnosprawnych;
- przełamywanie stereotypu wizerunku i wartości sztuki osób niepełnosprawnych;
- zintegrowanie środowiska osób niepełnosprawnych, poprzez współpracę i wymianę doświadczeń między placówkami;
- nawiązanie współpracy z miejscowymi ośrodkami kultury;
Do pobrania: XVI Kwestionariusz 2023.doc
XVI Regulamin 2023.doc

admin - 2023.02.14

Kartki Wielkanocne

Zapraszamy wszystkich do zakupu kartek świątecznych, wykonanych przez podopiecznych warsztatu. Środki uzyskane ze sprzedaży zostaną przeznaczone na rehabilitację społeczną uczestników warsztatu.

admin - 2021.02.05

Pojemnik na nakrętki

we wtorek piątego stycznia 2021 roku odbyło się uroczyste przyjęcie do użytku pojemnika na zużyte nakrętki, który znajduje się przy wejściu do naszego warsztatu. Pojemnik ma kształt serca stanął z inicjatywy mieszkańców. Dzięki radnym Stalowej Woli udało się takie pojemniki zorganizować i ustawić w różnych częściach miasta. Dochód ze sprzedaży nakrętek zostanie przeznaczony na cele charytatywne.

dawid - 2021.01.07

Bezpieczne WTZ i rehabilitacja społeczno-zawodowa osób z niepełnosprawnościami

Warsztat Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu Na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej "Szansa" korzysta ze środków w ramach programu "Bezpieczne WTZ i rehabilitacja społeczno-zawodowa osób z niepełnosprawnościami".
Grant przeznaczony jest na pokrycie kosztów zakupu środków ochrony osobistej dla pracowników zaangażowanych w bezpośrednią pracę z osobami z niepełnosprawnościami oraz środków dezynfekcyjnych i wyposażenia potrzebnego do ich stosowania dla organizacji realizującej na podstawie umowy z PFRON zadania zlecane w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej osób z niepełnosprawnościami.
Łączne dofinansowanie: 7560 zł
Projekt przyczyni się do zapewnienia ochrony zdrowia i życia uczestników zajęć prowadzonych przez WTZ oraz w ramach zadań zlecanych przez PFRON, jak i pracowników zaangażowanych w bezpośrednią pracę z osobami z niepełnosprawnościami, w sytuacji zagrożenia COVID-19.

admin - 2020.11.23

Procedury bezpieczeństwa

Zapraszamy opiekunów do zapoznania się z zasadami pobytu podopiecznych. procedury skrót 2020.pdf oświadczenia.pdf

admin - 2020.05.22

Życzenia Świąteczne

admin - 2020.04.09

Warsztat Nieczynny do 25 marca 2020

Wojewoda Podkarpacki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 zdecydował (pismo nr ZK.II.10.2020) o zamknięciu Warsztatów Terapii Zajęciowej w okresie od dnia 12.03.2020r. do 25.03.2020r. Przepraszamy serdecznie!

admin - 2020.03.12

Wesołych Świąt

admin - 2019.12.20

Stroiki Świąteczne - Zapraszamy

admin - 2019.11.28

Ankieta skierowana do opiekunów osób niepełnosprawnych


Dane zawarte w ankiecie posłuży w przyszłości do tworzenia lub uruchamiania odpowiednich form wsparcia dla osób niepełnosprawnych i ich opiekunów. Bardzo proszę o wypełnienie i wysyłanie wypełnionych ankiet w formie elektronicznej lub papierowej na adres sekretariatu MOPS w Stalowej Woli w celu zebrania jak największej liczby ankiet. Serdecznie dziękujemy za poświęcony czas. ankieta opiekunowie ON.docx

admin - 2019.08.29

Praktyki zawodowe w maju

W środę dla naszych uczestników zostało zorganizowane praktyki na stanowisku pomoc fryzjera.Dziękujemy serdecznie Pani Fryzjerce wyjaśnienie nam tajników zawodu i praktyczne zajęcia. Zdjęcia

jared - 2019.05.20

Marsz Godności Osób z Niepełnosprawnościami

W maju kasztany zakwitły i przyszedł czas na piękną inicjatywę Stowarzyszenia "Szansa", dzięki której możemy pokazać jak liczna jest grupa osób z niepełnosprawnościami i razem uczestniczyć we wspólnej zabawie z młodymi artystami. Fotorelacja

admin - 2019.05.09

Życzenia wielkanocne

admin - 2019.04.16

Praktyki w grudniu

Dziękujemy serdecznie za to, że mogliśmy się nauczyć wielu czynności związanych z zatrudnieniem przy opiece nad zwierzętami oraz zakładzie fryzjerskim. Dziękujemy serdecznie Kocia Wyspa oraz Panu Waldemarowi.
admin - 2018.12.21

Życzenia Świąteczne

admin - 2018.12.18

III Marsz Godności Osób Niepełnosprawnych

Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych Szansa, zorganizowały po raz trzeci Marsz Godności Osób Niepełnosprawnych. Celem marszu było zademonstrowanie praw osób niepełnosprawnych, pokazanie, że w naszym społeczeństwie żyją osoby z niepełnosprawnościami, które mają takie same prawa jak każdy obywatel. Na naszym stoisku można było poszukać inspiracji w foamirowaniu i zabawach edukacji ekologicznej. Zdjęcia

jared - 2018.05.14

Fryderyk i przyjaciele u nas

Serdeczne podziękowania dla Pani Eweliny Piskorowskiej, dzięki której dowiedzieliśmy się wiele o alpakach i mogliśmy je oglądać, karmić i głaskać. To bardzo miłe zwierzęta i pochodzą z Ameryki Południowej. Zdjęcia

admin - 2017.08.31

Praktyki zawodowe w czerwcu

Dzięki Pani Danucie Bąk - prowadzącej gospodarstwo rolne w Pysznicy nasi uczestnicy mieli możliwość wzięcia udziału w praktykach zawodowych związanych z pracą przy pielęgnacji roślin. Uczyli się organizacji produkcji wiodących gatunków roślin oraz pracy przy zbiorach, myciu i pakowaniu warzyw gotowych do sprzedaży.
Zdjęcia

admin - 2017.06.09

Prezentacja filmowa

Zapraszamy do oglądania naszej najnowszej prezentacji

admin - 2017.06.07

Zajęcia z WORD Tarnobrzeg

Dziękujemy serdecznie Panom z Wojewódzkiego Ośrodek Ruchu Drogowego w Tarnobrzegu, którzy przeprowadzili 17 maja 2017 roku lekcje edukacyjne dla naszych uczestników. Zajęcia poprowadzone były bardzo ciekawie i z pomysłem. Przypomnieliśmy sobie przepisy ruchu drogowego dotyczące pieszych i rowerzystów. Następnie na ustawionym w ogrodzie torze przeszkód został rozegrany konkurs sprawnościowej jazdy rowerem. Wszyscy biorący udział w zajęciach otrzymali różne elementy odblaskowe. Zdjęcia

admin - 2017.05.31

II Wojewódzka Olimpiada Niepełnosprawnych

II Wojewódzka Olimpiada Niepełnosprawnych za nami Na zaproszenie Burmistrza Sanoka Tadeusza Pióro oraz Dyrektora Caritas Archidiecezji Przemyskiej ks. prałata Artura Jańca odpowiedzieliśmy: "tak!". Dzięki temu rywalizowaliśmy w sześciu dyscyplinach sportowych i udało się. Godziny przygotowań pozwoliły na osiągnięcie sukcesów sportowych. Każdy z nas otrzymał medal, dziękujemy! Zdjęcia.

admin - 2017.05.31

Warsztaty Mody i Urody dla kobiet i mężczyzn z niepełną sprawnością

Na zaproszenie Warsztatów Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu "Radość" 26 kwietnia uczestniczyliśmy w III Edycji Warsztatów Mody i Urody dla kobiet i mężczyzn z niepełną sprawnością. Obejrzeliśmy film "Uwierz w swoje piękno", byliśmy też uczestnikami panelu dyskusyjnego dotyczącego zdrowego stylu życia i dbania o wygląd zewnętrzny. Specjaliści pomogli nam zrozumieć zagadnienia dot. pielęgnacji i modelowania włosów pielęgnacji skóry, masażu dłoni, twarzy, makijażu oraz stylizacji. Dziękujemy organizatorom za niezwykłą imprezę. Zdjęcia.

admin - 2017.05.31

Połącz się

„Połącz się!”- to interaktywna ekspozycja dla dzieci i dorosłych przybliżająca zagadnienie komunikowania się na odległość. W Muzeum Regionalnym w Stalowej Woli oglądaliśmy eksponaty pozwalające poznać historię rozwoju i metody porozumiewania się, nadawania sygnałów oraz tworzenia i użytkowania kodów komunikacyjnych. Wszystko w przystępnej formie profesjonalnych stanowisk interaktywnych, dostosowanych do możliwości poznawczych nawet odbiorców z niepełną sprawnością.

admin - 2017.05.31

Targi Pracy 2017

Powiatowy Urząd Pracy w Stalowej Woli zorganizował Targi Pracy, które odbyły się 7 kwietnia od godziny 10.30 w Bibliotece Międzyuczelnianej w Stalowej Woli. Dzięki czemu mieliśmy okazję zapoznać się z krajowymi i zagranicznymi ofertami pracy, poradami doradców zawodowych i doradców EURES.

admin - 2017.05.31

Sesja zdjęciowa w studio w Ekonomiku

Dzięki zaproszeniu naszej Drogiej Karoliny Gołos, od której otrzymaliśmy wiele wsparcia, mogliśmy spróbować fotografii studyjnej. Dowiedzieliśmy się na czym polega fotografia i co jest przydatne i potrzebne. Dzięki wskazówkom Karoliny, a także Pana Mirosława Chciuka poprawiliśmy nasze umiejętności w tej dziedzinie. Fotografowanie to świetna zabawa. Zdjęcia

admin - 2017.05.31

Policja

Dziękujemy serdecznie Panom Policjanom za przybycie i omówienie z naszymi podopiecznymi zasad bezpieczeństwa. Otrzymaliśmy odpowiedzi na nurtujące uczestników pytania. Pan Andrzej Walczyna bardzo profesjonalnie i w sposób przystępny wyjaśnił nam jak się poprawnie zachowywać oraz jakie ciążą na nas obowiązki , a jakie mamy przywileje i prawa. Dziękujemy także za prześliczne opaski, które pomogą nam być lepiej widocznymi na drogach.admin - 2017.03.31

„ O Księżyc Twardowskiego” 2016.

W październiku 2016 roku mieliśmy zaszczyt wystąpić na Jubileuszowym X Przeglądzie Poezji Recytowanej i Śpiewanej Osób Niepełnosprawnych "O Księżyc Twardowskiego" Gratulujemy serdecznie wyróżnionej indywidualnie Beacie Kubik, w kategorii recytacja. Dziękujemy organizatorom, na czele z Panią Teresą Jaskulską, za niezwykłe wrażenia i doskonałą organizację przeglądu. Mamy nadzieję, że zostaniemy zaproszeni w przyszłym roku.jared - 2016.11.21

Przegląd Piosenki Gorzyce 2016

To IV Podkarpacki Przegląd Piosenki Osób Niepełnosprawnych w Środowiskowym Domu Kultury w Gorzycach, w którym wystąpił nasz zespół estradowy. Impreza odbyła się pod honorowym patronatem Starosty Powiatu Tarnobrzeskiego Pawła Bartoszka oraz Wójta Gminy Gorzyce Leszka Surdego. Patronat medialny objęło radio Leliwa. Tegorocznym tematem przewodnim była twórczość Jonasza Kofty. Dziękujemy za wspólną zabawę.jared - 2016.11.21

starsze wpisy

Rozmiar czcionki:


Program do rozliczania PIT 2016 online - e-pity 2016
pamiętaj i ty możesz pomóc

przekazując 1% podatku na Stowarzyszenie "Szansa"
Szczegóły...

Można też nas wspomóc wpłacając pieniądze na nasze konto:
PEKAO S.A.
46 1240 2799 1111 0010 5780 3651

Wspierają nas:
Strefa Edukacyjna

Flag Counter


Login:
Hasło:

admin